Menu Zamknij

Zadanie rekuperacji w kuchni

Rekuperacja w kuchni ma na celu dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń oraz odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Jest to szczególnie istotne w kuchni, gdzie często występują zapachy, opary i wilgoć. Zadanie rekuperacji w kuchni

Powietrze, które zostaje wywiewane z kuchni, jest zanieczyszczone, ale jednocześnie ma temperaturę zbliżoną do temperatury wewnątrz budynku.

Rekuperator ma za zadanie odzyskiwać ciepło z zanieczyszczonego powietrza, a następnie ogrzewanie świeżego powietrza, które jest wprowadzane do urządzeń.

Dzięki rekuperacji zanieczyszczone powietrze w kuchni będzie szybko wymienione na świerze wolne od zanieczyszczeń, pyłków, kurzu i zapachów.